Hjem

 

Socialt og fagligt netværk

 

Klubben tæller pt. en medlemskreds af godt 50 tidligere kolleger, som har en fælles baggrund i Fragta selskaberne.

Download en komplet medlemsliste - kun til eget brug - må ikke publiceres eller udnyttes kommercielt: Klik her!

Stiftende generalforsamling i Taulov den 22. april 1995

Velkommen

hos ClubXL

 

 

Klubbens formål er primært socialt samvær, men også at skabe et netværk for erhvervsaktive medlemmer, arrangere virksomhedsbesøg, initiere etablering af ERFA-grupper og andre relevante aktiviteter

ÆLDRE END VI SER UD -

YNGRE END VI OPFØRER OS!

 

 

Hvem kan blive medlem

 

Optages kan: Nuværende og forhenværende ansatte i: Paul Lehmann, LEMAN, ACA, CCSL, FRAGTA, Impex, Koed & Andersen, og datter- eller søsterselskaber heraf.

 

Endvidere kan optages medarbejdere i Dansk Autotransport, ICO og SGS, forudsat ansættelse er sket inden udgangen af 1974.

Foreningen afholder min. 2 arrangementer om året: Generalforsamling i maj måned hhv. øst og vest for Storebælt samt et efterårsarrangement.

Hent ansøgningsformular: Klik her!

Hent vedtægter: Klik her!

Copyright Club XL 2016 © All Rights Reserved