Om


Club XL's historie

Idéen til CLUB XL fik klubbens Æresmedlem, Erik Raymond Thorfelt-Smith, mens han var ansat i DSB GODS’s salgsafdeling i København.


Erik havde erfaret, at det gik rigtig skidt for det gamle hæderkronede firma, og at man var begyndt at fyre de “gamle” men dermed også dyreste medarbejdere.

Erik kontaktede Flemming Dahl, som også synes det var en god idé at forsøge at danne en kreds af gode tidligere kolleger, som kunne udgøre et netværk med det primære formål at forsøge at opfange fyrede gode ex-kolleger og ved fælles hjælp formidle dem i nye jobs.

Denne del af XLs formål viste sig senere at være ret så effektiv, hvilket flere af vore medlemmer i dag kan bevidne at have nydt godt af.


På Flemmings initiativ mødtes man så med Anders Andersen, og I fællesskab fik de 3 udarbejdet et udkast til vedtægter, og gik i gang med efter ringe-i-vand metoden at kontakte andre x-kolleger med henblik på den stiftende generalforsamling, som derpå blev afholdt hos Niels Larsen, der nyligt havde indviet DSB GODS’s nye moderne fragtterminal i Taulov, hvor han også var chef.


På den stiftende generalforsamling den 22. april 1995 blev Erik valgt som foreningens 1. sekretær, Flemming som den første formand, og tidl. medlem Marian f. Andersen  første kasserer.


Fremmødet her overgik alle vore forventninger, og CLUB XL var skabt.

Salig Henrik Lehmann, som blev klubbens første æresmedlem, afslørede senere, at han var dybt rørt over “at hans gamle piger og drenge havde lavet en forening og også kunne holde sammen på denne gennem så mange år”.


Og i et af vinduerne i en af hans stuer ud til Østre Anlæg stod den smukke krystalskål med indgravering, som XL havde foræret ham i forbindelse med udnævnelsen.

Æresmedlem nr. 2 blev Jørgen Ditmer, som jo takket være hans initiativrigdom var med til at bringe PAUL LEHMANN helt op i branchens tête.


Det 3. æresmedlem blev  foreningens initiativtager Erik Raymond Thorfelt-Smith – i daglig tale ERS , som blev udnævnt ved  den årlige generalforsamling i 1998.

Flemming Dahl blev æresmedlem nr. 4, ikke mindst takket være hans mangeårige indsats i bestyrelsesarbejdet.


I 2020 kunne klubben fejre sit 25 års jubilæum, still going strong med ca. 50 velmotiverede medlemmer, hvoraf størstedelen trofast møder op ved de 2 årlige arrangementer.

Hvordan kan det lade sig gøre, at tidligere kolleger, hvoraf nogle ikke har været ansat på samme tid,  andre har forladt Leman for over 35 år siden og som alle har været spredt rundt i et landsdækkende filialnet stadig kan holde sammen i en fælles forening i foreløbigt 20 år?


En af forklaringerne er nok, at vi delte en fælles arbejdsplads der formåede at give os udfordringer, ansvar og motivation, som var enestående. I 60’erne og 70’erne var LEMAN toneangivende med moderne ledelsesprincipper, fremsynet  investeringsplanlægning og i stand til at tiltrække højt kompetente medarbejdere.


Firmaånden var tilstede overalt og medarbejderne var stolte af deres arbejdsplads.

Stoltheden lever den dag i dag, når Club XL’s medlemmer mødes – nu krydret med gensynsglæde!Anders Andersen

1997 - 2002

Æresmedlemmer

Erik Raymond Thorfelt Smith

Formænd

Lone Skov

2013 -

Niels Larsen

2005 - 2013

Knud Nørrekjær

2002 - 2005


Flemming Dahl

1995 - 1997

Flemming Dahl