Hjem

Velkommen

hos ClubXLKlubbens formål er primært socialt samvær, men også at skabe et netværk for erhvervsaktive medlemmer, arrangere virksomhedsbesøg, initiere etablering af ERFA-grupper og andre relevante aktiviteter

 

ÆLDRE END VI SER UD -

YNGRE END VI OPFØRER OS!
Socialt og fagligt netværk


Klubben tæller pt. en medlemskreds af godt 50 tidligere kolleger, som har en fælles baggrund i Fragta selskaberne.

 

Download en komplet medlemsliste - kun til eget brug - må ikke publiceres eller udnyttes kommercielt:Klik her!

Stiftende generalforsamling i Taulov  den 22. april 1995

Hvem kan blive medlem


Optages kan:  Nuværende og forhenværende ansatte i: Paul Lehmann, LEMAN, ACA, CCSL, FRAGTA, Impex, Koed & Andersen, og datter- eller søsterselskaber heraf.


Endvidere kan optages medarbejdere i Dansk Autotransport, ICO og SGS, forudsat ansættelse er sket inden udgangen af 1974.

 

Foreningen afholder min. 2 arrangementer om året: Generalforsamling i maj måned hhv. øst og vest for Storebælt samt et efterårsarrangement.

 

Hent ansøgningsformular: Klik her!

 

Hent vedtægter: Klik her!